Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκαζέτας, Γεώργιος

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015) - Ενημερωτικά Άρθρα
    Ανάπτυξη Συστήματος Ταχείας Απόκρισης σε περίπτωση Σεισμού σε Μητροπολιτικό Αυτοκινητόδρομο
    Περίληψη  PDF