Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γκαζέτας, Γ.

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015) - Άρθρα
    Συμπεριφορά Θαλάσσιων Ανεμογεννητριών θεμελιωμένων επί κοίλων Ανεστραμμένων Φρεάτων σε Ανακυκλική και Σεισμική Φόρτιση
    Περίληψη  PDF