Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βιντζηλαίου, Ελισάβετ

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015) - Άρθρα
    Οι μέθοδοι του ραντάρ και της ενδοσκόπησης. Εφαρμογή σε Βυζαντινά και Νεώτερα μνημεία 
    Περίληψη  PDF