Λεπτομέρειες Συγγραφέα

ΕΜΠ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μη

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015) - Παρουσιάσεις
    Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου: Φυσιογνωμία, διακρίσεις, δραστηριότητες: 2010-2015
    Λεπτομέρειες  PDF