Λεπτομέρειες Συγγραφέα

ΕΜΠ, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μη

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015) - Παρουσιάσεις
    Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου: Φυσιογνωμία, διακρίσεις, δραστηριότητες
    Λεπτομέρειες  PDF