Λεπτομέρειες Συγγραφέα

ΕΜΠ, Σχολή Μηχανικών Μεταλ

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015) - Παρουσιάσεις
    H Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Σύνοψη της δομής και των δραστηριοτήτων της Σχολής 
    Λεπτομέρειες  PDF