Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αναστασοπούλου, Χριστίνα

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (2015) - Ενημερωτικά Άρθρα
    Ηλεκτρονικά Συγγράμματα «Ανοικτής Πρόσβασης» – Μια πρόκληση για την Πολυτεχνειακή κοινότητα του ΕΜΠ
    Περίληψη  PDF