Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση των μηχανικών

Νίκος Μαρκάτος

Περίληψη


Ενέργειες στα πλαίσια του προγράμματος Socrates

Λέξεις κλειδιά


Εκπαιδευτικά θέματα, Ακαδημαϊκός χώρος

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.