Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Αλεξοπούλου, Αθηνά

  • Αρ. 4 (1992) - Άρθρα
    Συμβολή της υπέρυθρης ανακλαστογραφίας στη φυσικοχημική μελέτη των βυζαντινών εικόνων
    Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579