Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαραγκάκης, Αντώνιος

  • Αρ. 7 (2003) - Άρθρα
    Διοίκηση, Διαχείριση και Προγραμματισμός των Δημοσίων Έργων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
    Λεπτομέρειες  PDF


ISSN: 1105-8579