Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μπαλτάς, Αριστείδης

  • Αρ. 7 (2003) - Άρθρα
    Ο Τομέας ΑΚΕΔ του ΕΜΠ: Για τον Παντελή, που υπήρξε η ψυχή...
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Αρ. 7 (2003) - Άρθρα
    Η "Ιστορία και η Φιλοσοφία της Επιστήμης" απέναντι στις "Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας" - Πορεία, δεσμοί και αντιπαλότητες
    Λεπτομέρειες  PDF


ISSN: 1105-8579