Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βγενόπουλος, Α.

  • Αρ. 5 (1993) - Άρθρα
    Οι βωξίτες της Τηθύας: συσχέτιση ορυκτολογικών και γεωχημικών χαρακτηριστικών μεταξύ διαφόρων τύπων βωξιτών στη Τηθύας
    Περίληψη  PDF
  • Αρ. 28 (1997) - Άρθρα
    Πυρασφάλεια και πυρόσβεση
    Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579