Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καραγιάννης, Α.

  • Αρ. 21 (1995) - Άρθρα
    Μέθοδος πρόβλεψης και ανάλυσης της απόδοσης προθερμαντικών συμπυκνωμάτων υψηλής πίεσης με χρήση τεχνικών υπολογιστικής ρευστοδυναμικής
    Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579