Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μικρούδης, Γιώργος

  • Αρ. 4 (1992) - Άρθρα
    Εφαρμογή των έμπειρων συστημάτων στον αντισεισμικό σχεδιασμό των κατασκευών
    Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579