Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Δαμίγος, Δ.

  • Αρ. 29 (1997) - Άρθρα
    Πορεία μεταπτυχιακών σπουδών Μ.Μ.Μ. ΕΜΠ
    Περίληψη  PDF
  • Αρ. 2 (1999) - Άρθρα
    Αξιοποίηση ανενεργών μεταλλείων και λατομείων ως χώρων ελεγχόμενης διάθεσης αποβλήτων
    Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579