Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λίποβατζ-Κρεμεζή, Δ.

  • Αρ. 22 (1996) - Άρθρα
    Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων
    Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579