Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κουρλιούρος, Η.

 • Αρ. 2-3 (1992) - Άρθρα
  Εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ερευνητικές περιοχές στο ΕΜΠ κατά την τελευταία δεκαετία
  Περίληψη  PDF
 • Αρ. 10 (1993) - Άρθρα
  Καινοτομίες Υψηλής Τεχνολογίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη
  Περίληψη  PDF
 • Αρ. 19 (1995) - Άρθρα
  Οι Αναπτυξιακές Προκλήσεις της Εποχής και ένας Νέος Ρόλος για το Λαύριο
  Λεπτομέρειες


ISSN: 1105-8579