Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βλαστός, Θ.

 • Αρ. 1 (1992) - Άρθρα
  Περί αυτοματισμών
  Περίληψη  PDF
 • Αρ. 2-3 (1992) - Άρθρα
  Παγκόσμια διάσκεψη για το περιβάλλον
  Περίληψη  PDF
 • Αρ. 8-9 (1993) - Άρθρα
  Επικίνδυνες επιλογές και αδιέξοδοι κατευθύνσεις της πολιτικής υπέρ των συγκοινωνιακών μετασχηματισμών κλίμακας στην πρωτεύουσα και την περιφέρειά της
  Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579