Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κουμαντάκης, Ιωάννης

  • Αρ. 28 (1997) - Άρθρα
    Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης υδατικών πόρων και μεθόδων τεχνικού εμπλουτισμού
    Περίληψη  PDF
  • Αρ. 28 (1997) - Εσωτερικά θέματα - Ειδήσεις
    Αφιέρωμα μνήμης στον Γιάννη Παπαγεωργάκη
    Περίληψη


ISSN: 1105-8579