Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καραγκούνης, Κ.

  • Αρ. 6 (1993) - Άρθρα
    Προστασία του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα Θεσσαλίας
    Περίληψη  PDF
  • Αρ. 2 (1999) - Άρθρα
    Χωροταξική επιλογή και οργάνωση χώρων υγειονομικής ταφής απορριμάτων
    Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579