Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λάσκαρις, Κ.

 • Αρ. 2-3 (1992) - Άρθρα
  Εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ερευνητικές περιοχές στο ΕΜΠ κατά την τελευταία δεκαετία
  Περίληψη  PDF
 • Αρ. 13-14 (1994) - Άρθρα
  Το εξορυκτικό παρελθόν των Κυκλάδων ως πεδίο άσκησης της βιομηχανικής αρχαιολογίας
  Περίληψη
 • Αρ. 10 (1993) - Άρθρα
  Καινοτομίες Υψηλής Τεχνολογίας και Περιφερειακή Ανάπτυξη
  Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579