Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαντουβάλου, Μαρία

 • Αρ. 5 (1993) - Άρθρα
  Το Πανεπιστήμιο στον Αστικό χώρο: κοινωνικές διαστάσεις της χωροθέτησης Πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στον Αστικό χώρο
  Περίληψη  PDF
 • Αρ. 8-9 (1993) - Άρθρα
  Ανάπλαση κεντρικών περιοχών κατοικίας
  Περίληψη  PDF
 • Αρ. 8-9 (1993) - Άρθρα
  "Λαύριο - προοπτικές ανάπτυξης"
  Περίληψη  PDF
 • Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Στρατηγική για τους "δημόσιους" και "ελεύθερους" χώρους στην Αθήνα
  Περίληψη  PDF


ISSN: 1105-8579