Ηλεκτρονικά Συγγράμματα «Ανοικτής Πρόσβασης» – Μια πρόκληση για την Πολυτεχνειακή κοινότητα του ΕΜΠ

Δημήτριος Κουής, Αναστασία Δήμου, Χριστίνα Αναστασοπούλου, Σταματίνα Κουτσιλέου

Περίληψη


Η Ανοικτή Πρόσβαση και η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων μετάδοσης της πληροφορίας (π.χ.ηλεκτρονικό βιβλίο)είναι δύο έννοιες αλληλένδετες, επομένως, το Διαδίκτυο και οι εξελίξεις στη μορφή του περιεχομένου επηρεάζουν και επιφέρουν αλλαγές και στις εκδόσεις, ιδιαίτερα μάλιστα τις επιστημονικές. Εν προκειμένω, η Δράση «Κάλλιπος» του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / ΣΕΑΒ  στοχεύει στην παραγωγή και παροχή εξακοσίων (600) ηλεκτρονικών συγγραμμάτων υπό καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης, διαθέσιμων στους φοιτητές των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (και όχι μόνο). Το έμψυχο δυναμικό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Καθηγητές, ερευνητικό προσωπικό) συμμετέχει ενεργά στη Δράση με την ανάπτυξη εξήντα τριών (63) συγγραμμάτων, υψηλής ποιότητας, στη Θεματική Περιοχή «Επιστήμες Μηχανικών και Πληροφορική».


Λέξεις κλειδιά


Ανοικτή Πρόσβαση, ηλεκτρονικό σύγγραμμα, διαδραστικό περιεχόμενο

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.