Πολυτεχνειακά Νέα

Περιοδικό για την Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Έρευνα. Το περιοδικό συνιστά ένα εγχείρημα ενημέρωσης της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας για τεχνολογικά θέματα, ερευνητικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.