Κοινωνικό προφίλ της Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ - Πρακτική άσκηση – Προσφορά στην κοινωνία

ΑΓΤ ΕΜΠ

Περίληψη


Κύριος στόχος της πρακτικής άσκησης της Σχολής ΑΤΜ είναι η επαφή των φοιτητών με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας του επαγγελματία Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού. Έτσι, παρέχεται σε όλους ανεξαιρέτως τους φοιτητές η δυνατότητα να ασκηθούν κάτω από αυτές τις συνθήκες και να αποκτήσουν την εμπειρία που θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, προσφέροντας παράλληλα κοινωνικό έργο.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.