Η νέα μεγάλη πειραματική κλίνη δοκιμών υβριδικών συστημάτων πρόωσης πλοίων με θερμικούς και ηλεκτρικούς κινητήρες και σύστημα απορρύπανσης καυσαερίων, του Εργαστηρίου Ναυτικής Μηχανολογίας ΕΜΠ

Νικόλαος Κυρτάτος, Γεώργιος Παπαλάμπρου, Σ. Τοπάλογλου

Περίληψη


Το Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (ΕΝΜ) της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ δραστηριοποιείται στην έρευνα για ναυτικούς κινητήρες και συστήματα προώσεως πλοίου, για τη βελτίωση της απόδοσης ναυτικών κινητήρων (συνεπώς τη μείωση κατανάλωσης καυσίμου) και τη μείωση αέριων ρύπων. Το ΕΝΜ δίνει έμφαση στην ανάπτυξη μεγάλων πειραματικών διατάξεων και την εκτέλεση μετρήσεων ακριβείας, που επιτρέπουν την αξιολόγηση θεωρητικών υπολογισμών και μαθηματικών μοντέλων.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.