ΘΑΛΗΣ ΕΜΠ - Επίλυση δυσχερών προβλημάτων ανάλυσης πυλώνων ανεμογεννητριών «Νέας Γενεάς»

Ευάγγελος Σαπουντζάκης

Περίληψη


Παραγωγή γνώσης μέσω βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την αντιμετώπιση προβλημάτων ανάλυσης‐βέλτιστου σχεδιασμού του δομικού μέρους ανεμογεννητριών «Νέας Γενεάς», που ανακύπτουν από την αύξηση ύψους τους καθώς και ζητημάτων βέλτιστης χωροθέτησης αιολικών πάρκων.

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.