Ένα Εργαστήριο για την Υφήλιο

ΕΜΦ ΕΜΠ

Περίληψη


Το CERN είναι το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για την Έρευνα στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων, το μεγαλύτερο στον κόσμο ερευνητικό κέντρο στον τομέα του. Η ίδρυσή του, το έτος 1954, αποτέλεσε μια από τις πρώτες κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες και αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας. Από τα 12 ιδρυτικά μέλη, η συνεργασία έχει φθάσει σήμερα τα 21 κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη έχουν ιδιαίτερες υποχρεώσεις και δικαιώματα. Συνεισφέρουν στον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του Εργαστηρίου (ανάλογα με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, ΑΕΠ) και αντιπροσωπεύονται στο Συμβούλιο, που είναι υπεύθυνο για όλες τις σημαντικές αποφάσεις του Εργαστηρίου και των δραστηριοτήτων του. Το Εργαστήριο βρίσκεται πάνω στα Γαλλοελβετικά σύνορα, δυτικά της Γενεύης, στους πρόποδες της οροσειράς Ζουρά (Jura). Γύρω στους 12.000 επιστήμονες, δηλαδή σχεδόν το 50% των επιστημόνων σ' όλο τον κόσμο που ασχολούνται με τα στοιχειώδη σωματίδια, χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του CERN. Οι επιστήμονες αυτοί εκπροσωπούν πάνω από 600 πανεπιστήμια/ινστιτούτα και πάνω από 113 κράτη.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.