Μεγάλες Ασκήσεις Φωτογραμμετρίας (ΜΕΓΑΦΩΤΟ)

ΑΓΤ ΕΜΠ

Περίληψη


Οι ΜΕΓΑΦΩΤΟπραγματοποιούνται κάθε χρόνο το μήνα Ιούλιο, συμμετέχουν σε αυτές κατά μέσο όρο περίπου 15 φοιτητές και φοιτήτριες και διαρκεί ένα μήνα.Έχει βασικό στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με την επαγγελματική εφαρμογή βασικών φωτογραμμετρικών διαδικασιών, δηλαδή τον προγραμματισμό λήψεων, την τοποθέτηση και μέτρηση φωτοσταθερών, την πραγματοποίηση φωτογραμμετρικών λήψεων και τον προσανατολισμό και απόδοση των στερεοσκοπικών ζευγών ώστε να καταστεί δυνατή η παραγωγή εικονιστικών προϊόντων (αναγωγές, ορθοφωτογραφίες) τεκμηρίωσης σε μεγάλη κλίμακα και με υψηλή ακρίβεια.


Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.