Λεπτομέρειες Συγγραφέα

ΕΜΠ, Σχολή Ναυπηγών Μηχανο