Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου, Κτ. Διοικήσεως

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Κόκκινος Διονύσης
Υπεύθυνος Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφόρησης & Τεχνικής Υποστήριξης
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου, κτ. Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Τηλέφωνο: 210 772 4017
Φαξ: 210 772 1565
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dkokkinos@central.ntua.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Γαλανάκης Ιωσήφ
Τηλέφωνο: 210 772 1578
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Iosgal@central.ntua.grISSN: 1105-8579