Ιστορία Περιοδικού

Το περιοδικό Πυρφόρος ξεκίνησε να εκδίδεται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τον Μάιο του 1992. Μέχρι τον Ιούνιο του 1997 η κυκλοφορία του ήταν, ως επί το πλείστον, δίμηνη και είχαν κυκλοφορήσει 32 τεύχη. Από το 1998 έως το 2003 η έκδοση του έγινε ετήσια και τυπώθηκαν άλλα 7 τεύχη. Το 2012 μέσα στα πλαίσια των δράσεων του ΕΣΠΑ μεταφέρθηκε σε ηλεκτρονική μορφή και φιλοξενήθηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π.>

ISSN: 1105-8579