Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου, Κτ. Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Διονύσης Κόκκινος
Υπεύθυνος σύνταξης
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.
Τηλέφωνο: 210 772 4017
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dkokkinos@central.ntua.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Ιωσήφ Γαλανάκης
Τηλέφωνο: 210 7721578
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: iosgal@central.ntua.gr