Πολιτικές Σύνταξης

Θεματική περιοχή και Περιεχόμενο

Το περιοδικό συνιστά ένα εγχείρημα ενημέρωσης της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας για τεχνολογικά θέματα, ερευνητικά προγράμματα και αναπτυξιακά έργα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Γενικά, στόχος του είναι η διάχυση της γνώσης και η πληροφόρηση της Πολυτεχνειακής κοινότητας, και όχι μόνο, αναφορικά με θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Ίδρυμα.

Ειδικά, βασική επιδίωξη της Συντακτικής ομάδας είναι η δημοσίευση πρωτότυπων άρθρων ή εργασιών, η παρουσίαση επιστημονικών επιτευγμάτων και ακαδημαϊκών διακρίσεων, καθώς επίσης και η ενημέρωση της κοινότητας για εκδηλώσεις επιστημονικού ενδιαφέροντος (συνέδρια, ημερίδες, κ.λπ.). Επιπρόσθετα, η ύλη του περιοδικού θα περιλαμβάνει αναφορές σε δημοσιεύεις μελών του Ιδρύματος είτε ανά Σχολή είτε ανά Θεματική περιοχή, αναφορές σε επιλεγμένα ερευνητικά προγράμματα, παρουσιάσεις μονάδων  και υπηρεσιών του Ιδρύματος (π.χ. Κέντρο Η/Υ ΕΜΠ, Κεντρική Βιβλιοθήκη ΕΜΠ, Κέντρο Δικτύων ΕΜΠ κ.λπ.).

 

Πολιτικές ενότητας

Άρθρα

-

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Μήνυμα Σύνταξης

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Ενημερωτικά Άρθρα

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση

Παρουσιάσεις

Επιλεγμένο Ανοικτές υποβολές Επιλεγμένο Έχει ευρετηριαστεί Επιλεγμένο Έχει περάσει από ομότιμη αξιολόγηση
 

Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης

Το συγκεκριμένο περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.