Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο