Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Πολυτεχνειακά Νέα;
Συνδεθείτε

Χρειάζεστε ένα όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης;
Εγγραφείτε

Η εγγραφή και η σύνδεση είναι απαραίτητες για την υποβολή άρθρων διαδικτυακά και για τον έλεγχο της κατάστασης των τρεχουσών υποβολών.

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

­Ο τίτλος του άρθρου με Κεφαλαίο το πρώτο γράμμα

Πρώτος Συγγραφέαςα, Δεύτερος Συγγραφέαςβ, Τρίτος Συγγραφέαςγ

αΠρώτη μνεία ευθύνης, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Χώρα

βΔεύτερη μνεία ευθύνης, Διεύθυνση, Πόλη, ΤΚ, Χώρα

 

Περίληψη

Εισάγετε εδώ την περίληψη του άρθρου: Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει εν συντομία το σκοπό της έρευνας, τις βασικές αρχές και τις προσεγγίσεις που αναπτύσσονται και τα κύρια συμπεράσματα και να έχει έκταση, περίπου 400 λέξεις. Εκτός από το κυρίως άρθρο, η περίληψη υποβάλλεται και χωριστά, στα ελληνικά και αγγλικά. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, να έχει νοηματική συνοχή και να περιλαμβάνει όλα τα κύρια σημεία του κυρίως άρθρου καθώς και τις λέξεις-κλειδιά. Επίσης, καλό θα ήταν να αποφεύγονται οι παραπομπές, καθώς και οι συντομογραφίες.

 

© 2015 Πολυτεχνειακά Νέα

 

Λέξεις-κλειδιά: Εισάγετε εδώ τις λέξεις-κλειδιά, χωρισμένες με κόμμα – έως 5 λέξεις-κλειδιά

 

Αριθμός DOI:

 

­

1. Κυρίως κείμενο [Επικεφαλίδα Επιπέδου 1]

Εδώ εισάγετε το κυρίως κείμενο του άρθρου σας. Οι παράγραφοι ακολουθούν σειριακή δομή και διακόπτονται μόνο από τίτλους, υπότιτλους, εικόνες και γραφήματα. Ακολουθούν περισσότερες οδηγίες προς τους συγγραφείς.

 

1.1. Δομή [Επικεφαλίδα Επιπέδου 2]

Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή MS Word (.doc ή .docx) και κατάλληλα για άμεση εκτύπωση (χαρτί διαστάσεων Α4). Τα γραφήματα, οι εικόνες και οι πίνακες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως τμήμα του άρθρου και να μην υποβάλλονται ξεχωριστά.

Παρακαλείστε να μη μεταβάλλετε τη μορφοποίηση και το στυλ που έχει καθοριστεί στο συγκεκριμένο πρότυπο συγγραφής άρθρου. Όπως ορίζεται, τα άρθρα θα πρέπει να ακολουθούν μονή στοίχιση, σε γραμματοσειρά Times New Roman μεγέθους 11pt. Τα περιθώρια ορίζονται ως «moderate» (επάνω-κάτω: 2,54 cm και αριστερά-δεξιά: 1,91 cm).

  • Παράδειγμα στοίχισης κουκίδων

1.1.1. Πίνακες [Επικεφαλίδα Επιπέδου 3]

Όλοι οι πίνακες θα πρέπει να ακολουθούν αραβική αρίθμηση (1.2.3..), να περιλαμβάνουν μία περιγραφή και ο τίτλος πρέπει να μπαίνει κάτω από τον πίνακα, με αριστερή στοίχιση. Οι πίνακες θα πρέπει να περιλαμβάνονται στο κυρίως τμήμα του άρθρου και να μην υποβάλλονται χωριστά. Ακολουθεί ένα σχετικό παράδειγμα. Παρακαλείστε να μη μεταβάλλετε τη μορφοποίηση και το στυλ που έχει καθοριστεί στο συγκεκριμένο παράδειγμα διαμόρφωσης πίνακα γιατί δεν εμφανίζεται σωστά σε format epub. Δηλαδή, αν, π.χ., ο πίνακας έχει background με χρώμα, στο format epub δεν θα εμφανίζεται.

Πρότυπο Κεφαλίδας

Πρότυπο Κεφαλίδας

Πρότυπο κειμένου

Πρότυπο κειμένου

Πρότυπο κειμένου

Πρότυπο κειμένου

Πίνακας 1.1 Αυτό είναι ένα παράδειγμα διαμόρφωσης τίτλου πίνακα.

 

1.2. Επικεφαλίδες ενοτήτων

Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων και υποκατηγοριών θα πρέπει να ακολουθούν αριστερή στοίχιση, με έντονη γραμματοσειρά, κεφαλαίο το πρώτο γράμμα και συνεχόμενη αραβική αρίθμηση (1,2,3…). Οι επικεφαλίδες των υποκατηγοριών θα πρέπει να ακολουθούν την ανάλογη αρίθμηση (πχ. 1.1, 1.1.1).

 

1.3. Ονομασία αρχείου

Παρακαλείσθε να ονομάζετε το αρχείο σας, με λατινικούς χαρακτήρες, ως εξής: «Επίθετο συγγραφέα_λέξη κλειδί».

 

1.4. Υποσημειώσεις

Οι υποσημειώσεις είναι καλό να αποφεύγονται. Ωστόσο, αν κρίνεται απαραίτητο, μπορείτε να εισάγετε υποσημειώσεις στο κείμενό σας με ενδεικτική αρίθμηση. Οι υποσημειώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούν μονό διάστιχο, με γραμματοσειρά μεγέθους 8pt. Μην αλλάξετε τη μορφοποίηση του συγκεκριμένου προτύπου, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο οι υποσημειώσεις να μην εμφανίζονται στην εκτύπωση του άρθρου.

 

1.5. Εικόνες, Γραφήματα

Όλες οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο άρθρο, θα πρέπει να ακολουθούν αραβική αρίθμηση (1,2,3,….), να περιλαμβάνουν τίτλο και να έχουν την ανάλογη ανάλυση ώστε να είναι ευδιάκριτες. Η αρίθμηση και ο τίτλος κάθε εικόνας θα πρέπει να καταχωρίζονται ακριβώς από κάτω, με αριστερή στοίχιση και μέγεθος γραμματοσειράς 11 pt. 

 

1.6. Υποβολή

Η υποβολή του άρθρου γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, βάσει των σχετικών οδηγιών βήμα-βήμα που περιλαμβάνονται στο σύστημα OJS. Η επικοινωνία με τους συγγραφείς σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, αναθεώρηση, δημοσίευση) γίνεται επίσης ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

1.7. Αλλαγή στα ονόματα των συγγραφέων

Σε περίπτωση που θελήσετε να προβείτε σε κάποια αλλαγή στο όνομα ή στα ονόματα των συγγραφέων (προσθήκη-αφαίρεση) ή να αλλάξετε τη σειρά των ονομάτων, θα πρέπει να το αιτηθείτε εγκαίρως στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού, πριν τη δημοσίευση του άρθρου. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται επιπρόσθετα και η έγγραφη έγκριση του συγγραφέα που προστίθεται ή αφαιρείται.

 

1.8. Ευχαριστίες – Αναφορές σε πρόσωπα

Οι ευχαριστίες ή/και οι αναφορές σε πρόσωπα, καθώς και η Βιβλιογραφία θα πρέπει να ακολουθούν αριστερή στοίχιση, με έντονη γραμματοσειρά και κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, χωρίς αρίθμηση.

 

1.9 DOI

Το DOI (Digital Object Identifier) χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση ηλεκτρονικών αρχείων/εγγράφων.  Αποτελεί ένα μοναδικό αριθμό που αποδίδεται από τον εκδότη σε κάθε ηλεκτρονικό αρχείο ξεχωριστά, πριν την έκδοσή του και είναι αμετάβλητο.

 

1.10 Σύνταξη βιβλιογραφίας

Οι πηγές που χρησιμοποιήσατε, υπό μορφή βιβλιογραφίας, θα πρέπει να καταχωρίζονται στο τέλος του άρθρου. Η βιβλιογραφία πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις παραπομπές που έχετε χρησιμοποιήσει μέσα στο κείμενο και το αντίστροφο. Για τη σύνταξη των βιβλιογραφικών παραπομπών και της βιβλιογραφίας ακολουθείτε το πρότυπο Harvard (http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm). Οι παραπομπές μέσα στο κείμενο θα πρέπει να ακολουθούν τη μορφή: [White and Brown (2004) in their recent research paper found...], [Further research (Green, Harris and Dunne, 1969) showed…] ή [Green, et al. (1995) found that the majority...] ανάλογα την περίπτωση. Για οδηγίες αναφορικά με τη σύνταξη της Βιβλιογραφίας, ακολουθήστε τον εξής σύνδεσμο: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/files/QuickHarvardGuide2013Aug.pdf

 

1.11 Σημεία ελέγχου για τη διασφάλιση «τυφλής» αξιολόγησης

Όπως έχει αναφερθεί, τα άρθρα θα υπόκεινται σε καθεστώς αξιολόγησης, η οποία και θα καθορίσει την αποδοχή τους προς δημοσίευση στο περιοδικό ή την απόρριψή τους. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και αμεροληψία της διαδικασίας, επιλέχθηκε η “διπλά-τυφλή” αξιολόγηση (double blind review). Το βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι απουσιάζουν τα προσωπικά στοιχεία τόσο του συγγραφέα/των συγγραφέων του άρθρου, όσο και του αξιολογητή και δεν υπάρχει καμία μεταξύ τους γνωστοποίηση. Έτσι, αποκλείονται φαινόμενα προκατάληψης ή άλλοι υποκειμενικοί παράγοντες, ενώ αντίθετα, η διαδικασία αφορά αποκλειστικά στην επιστημονική εγκυρότητα του άρθρου.

Για τη διαδικασία της τυφλής αξιολόγησης, ο συγγραφέας/οι συγγραφείς θα πρέπει να φροντίσει/-ουν έτσι ώστε να παραλείπονται τα προσωπικά του/τους στοιχεία από το άρθρο:

→ κατά τη διαδικασία αποθήκευσης του εγγράφου, ακολουθούνται τα απαραίτητα βήματα για την αφαίρεση προσωπικών δεδομένων από το αρχείο (remove personal information from file properties)

→ όπου μέσα στο κείμενο χρησιμοποιείται παραπομπή με το όνομα/τα ονόματα  του συγγραφέα/των συγγραφέων, θα πρέπει να αντικαθίσταται από το εξής: “Συγγραφέας”, χρονιά έκδοσης/δημοσίευσης.  Το ίδιο ισχύει και για τη Βιβλιογραφία στο τέλος του άρθρου.

 

2. Βιβλιογραφία

Van der Geer, J., Hanraads, J. A. J., &Lupton, R. A., 2000. The art of writing a scientific article. Journal of Science Communication, 163, 51–59.

Strunk, W., Jr., & White, E. B., 1979. The elements of style (3rd ed.). New York: MacMillan.

Mettam, G. R., & Adams, L. B., 1999. How to prepare an electronic version of your article. In B. S. Jones & R. Z. Smith (Eds.), Introduction to the electronic age (pp. 281–304). New York: E-Publishing Inc.

Fachinger, J., den Exter, M., Grambow, B., Holgerson, S., Landesmann, C., Titov, M., et al., 2004.Behavior of spent HTR fuel elements in aquatic phases of repository host rock formations, 2nd International Topical Meeting on High Temperature Reactor Technology.  Beijing, China, paper #B08.

Fachinger, J., 2006. Behavior of  HTR fuel elements in aquatic phases of repository host rock formations. Nuclear Engineering & Design,236, 54.

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

  1. Η υποβολή δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα Σχόλια προς τον επιμελητή).
  2. Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word, RTF, ή WordPerfect.
  3. Έχουν δοθεί τα URL για πρόσβαση σε αναφορές online, όπου υπήρχαν διαθέσιμα.
  4. Το κείμενο έχει μονό διάκενο, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά μεγέθους 12, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
  5. Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες πρους τους συγγραφείς, που βρίσκονται στην σελίδα "Σχετικά με το περιοδικό".
  6. Κατά την υποβολή σε ενότητα του περιοδικού που χρησιμοποιεί ομότιμη αξιολόγηση, έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που ορίζονται στη Διασφάλιση "τυφλής" αξιολόγησης.
 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθεται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.